U četvrtak, 11. listopada u 18.00 sati, ispred Memorijalnog centra Lipa pamti predstavljamo dva umjetnička rada realizirana u javnom prostoru Lipe kao dio programa "Prepoznavanje odsustva". Rad Laku noć, Lipa umjetnice Silvije Đolonga donosi nam primjer land arta ili...

Pročitajte više