Prekogranične tajne – Čezmejne skrivnosti

Nova turistička ponuda

U Matuljima je 23. lipnja prezentirana nova turistička ponuda imena “Prekogranične tajne”. Uz hrvatsku i slovensku stranu granice promovirati će se kulturna, nematerijalna i materijalna baština te eno i gastro ponuda. Nedjeljama, na sljedeće datume: 26.06., 10.07., 28.08. i 11.09. ponuda uključuje besplatan ulaz u muzeje i zavičajne zbirki, i to u periodu od 10 do 14 sati.

Muzeji i zbirke uključene u ponudu na slovenskoj strani su:
– Hodnikov mlin, Trg M.Tita 6, Ilirska Bistrica
– Brkinski škoromati, Etnološko-muzejska zbirka, Podgrad 12, Podgrad
– grad Prem, oružarska izložba sa prikazom ondašnjeg života

a na hrvatskoj:
– Memorijalni centar Lipa pamti, Lipa 35, Lipa
– Zvončarska muzejska zbirka Rukavac, Rukavac 60, Rukavac
– Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije i zavičajna zbirka „Kako su živjeli naši stari“, Branka Laginje 8, Matulji

Uputstva

Za besplatan razgled muzeja potreban vam je kupon koji možete podignuti u uredu TZ Matulji, TIC-u Ilirska Bistrica i agenciji Matulji Tours ili u Memorijalnom centru Lipa pamti.
Sa kuponom ujedno možete ručati u Gostilni „Škorpion“ u Ilirskoj Bistrici ili u Oštariji „Fiorin“ u Permanima (odrasli 76 kn, djeca 50 kn).

Inicijatori manifestacije su Turistička zajednica Matulji te TIC Ilirska Bistrica.

Besplatan ulaz s kuponima