List of victims

Kućni broj 1, Obitelj Simčić – Hurovi: Josip Simčić 1870., Marija Simčić 1871.


Kućni broj 2, Obitelj Simčić – Trojkini: Pepa Simčić, 1872. Anton Simčić 1884.


Kućni broj 5, Obitelj Simčić – Anušićevi: Ivanka Simčić 1914., Stanko Simčić 1936., Branko Simčić 1938., Marica Simčić 1940.


Kućni broj 6, Obitelj Simčić – Rijonkini: Jožefa Simčić 1871., Matija Simčić 1885., Frane Simčić 1889.


Kućni broj 6/a, Obitelj Simčić – Rijonkini: Tonka Valenčić 1909., Miloš Valenčić 1932., Stanko Valenčić 1936., Milica Valenčić 1943.


Kućni broj 7, Obitelj Smajla – Ćurićevi: Katarina Smajla 1895., Helena Jurančić 1898., Anton Smajla 1901.


Kućni broj 8, Obitelj Jakšetić – Bariševi: Katarina Jakšetić 1904., Emica Jakšetić 1933.


Kućni broj 10, Obitelj Iskra – Zebini: Marija Iskra 1893., Daniel Iskra 1929., Milica Iskra 1938., Alfredo Ujčić 1940.


Kućni broj 11, Obitelj Simčić – Stipanićevi: Matija Simčić 1910., Jožefa Simčić 1914., Đema Simčić 1941., Katarina Simčić 1942.


Kućni broj 12, Obitelj Smajla – Ivančićevi: Ivana Smajla 1893.


Kućni broj 14, Obitelj Puharić – Gašpetinovi: Tonka Puharić 1914., Ivan Puharić 1939.


Kućni broj 15, Obitelj Iskra – Šepini: Tonka Iskra 1911., Atilijo Iskra 1937., Romano Iskra 1940.


Kućni broj 15/a, Obitelj Smajla – Mačuflatovi: Marija Smajla 1887.


Kućni broj 16, Obitelj Simčić – Lišćankini: Ivana Simčić 1875., Anton Simčić 1906., Katarina Simčić 1910., Antonija Simčić 1915., Tonić Simčić 1933., Stanko Simčić 1937., Danilo Simčić 1938., Milan Simčić 1941.


Kućni broj 17, Obitelj Simčić – Kaličini: Ivan Simčić 1882., Tone Simčić 1888., Marija Simčić 1890., Marija Simčić 1894., Marijo Simčić 1932.


Kućni broj 18, Obitelj Tončinić – Jakovićevi: Anton Tončinić 1863., Ivanka Tončinić 1905.


Kućni broj 19, Obitelj Tomšić – Šporarovi: Anton Tomšić 1878., Pepa Tomšić 1890., Marija Iskra 1919., Bosiljka Iskra 1943.


Kućni broj 19/a, Obitelj Simčić – Stipanićevi: Anton Simčić 1864., Johana Simčić 1905., Tonka Simčić 1910.


Kućni broj 20, Obitelj Jakšetić – Kvartirkini: Katarina Jakšetić 1864.


Kućni broj 21, Obitelj Simčić – Žijankini: Jožefa Simčić 1867., Josipa Simčić 1895.


Kućni broj 22, Obitelj Simčić – Antišićevi: Mate Simčić 1875., Helena Simčić 1883., Anton Simčić 1913., Vincenca Simčić 1922.


Kućni broj 23, Obitelj Valenčić – Grgutinovi: Ivan Valenčić 1900., Frana Valenčić 1900., Marica Valenčić 1933.


Kućni broj 24, Obitelj Simčić – Marinčićevi: Josip Simčić 1868., Vika Simčić 1907.


Kućni broj 25, Obitelj Juričić – Aničićevi: Josipa Juričić 1895., Danica Juričić 1924., Anton Juričić 1933.


Kućni broj 26, Obitelj Smajla – Jeličini: Jakob Smajla 1874.


Kućni broj 27, Obitelj Valenčić – Andretićevi: Katica Valenčić 1921., Rina Valenčić 1941.


Kućni broj 28, Obitelj Maljavac – Mešaljinkini: Helena Simčić1878., Ana Maljavac 1909., Anton Maljavac 1937., Ivan Maljavac 1941.


Kućni broj 29, Obitelj Tomšić – Matovi: Anton Juričić 1861., Jožefa Juričić 1871., Antonija Tomšić 1905., Stanislav Tomšić 1935., Davorin Tomšić 1937.


Kućni broj 30, Obitelj Simčić – Jožovi: Jelena Simčić 1898., Frane Simčić 1899.


Kućni broj 31, Obitelj Brajan – Mekulovi: Josipa Juričić 1879., Marija Jakšetić 1886., Emica Brajan 1916., Gabrijel Brajan 1937., Ema Brajan 1938.


Kućni broj 32, Obitelj Ujčić – Marocini: Josip Ujčić 1880., Marija Ujčić 1882.


Kućni broj 33, Obitelj Smajla – Brndini: Kate Smajla 1874., Anton Smajla 1897., Rozalija Smajla 1902., Josipa Smajla 1910., Stojan Smajla 1932.


Kućni broj 34, Obitelj Kalčić – Garićevi: Josip Kalčić 1872., Katarina Kalčić 1911., Ivanka Kalčić 1921., Rozina Kalčić 1924.


Kućni broj 35, Obitelj Vičić – Kravaričini: Anton Vičić 1885., Marija Vičić 1894., Tonka Vičić 1922.


Kućni broj 36, Obitelj Šlosar – Škaljankini: Marija Šlosar 1864., Jože Šlosar 1899., Marija Šlosar 1908., Marija Šlosar 1939., Ivan Šlosar 1941.


Kućni broj 37, Obitelj Šlosar – Garini: Ivan Šlosar 1887., Katarina Šlosar 1900., Ivan Šlosar 1917., Marija Šlosar 1927., Elvira Šlosar 1940., Karla Šlosar 1943.


Kućni broj 38, Obitelj Šlosar – Tišljarovi: Ivan Šlosar 1872., Katarina Šlosar 1880., Ivana Šlosar 1910., Josip Šlosar 1934.


Kućni broj 39, Obitelj Jakšetić – Škabini: Katarina Jakšetić 1909.


Kućni broj 40, Obitelj Juričić – Mikulićevi: Ivanka Juričić 1903., Ivanka Juričić 1919., Ana Juričić 1941.


Kućni broj 41, Obitelj Šlosar – Brgujčevi: Katarina Šlosar 1901., Milan Šlosar 1929., Elvira Šlosar 1933., Marija Šlosar 1939.


Kućni broj 42, Obitelj Jakšetić – Ruščevi: Marija Jakšetić 1914., Danica Jakšetić 1928.


Kućni broj 43, Obitelj Simčić – Perčevi: Marija Simčić 1892., Milan Simčić 1923., Verica Simčić 1931.


Kućni broj 44, Obitelj Valenčić – Hajdini: Ivan Valenčić 1891, Aleksandra Valenčić 1891., Ida Valenčić 1921.


Kućni broj 45, Obitelj Bernetić – Gašparovi: Lucija Iskra 1876., Ivanka Bernetić 1914., Milivoj Bernetić 1938., Marica Bernetić 1941.


Kućni broj 46, Obitelj Kalčić – Šinčevi: Josip Kalčić 1897., Jele Kalčić 1897., Bruna Kalčić 1937., Verica Kalčić 1939., Edo Kalčić 1941.


Kućni broj 47, Obitelj Simčić – Šinčevi: Marija Surina 1879., Anica Simčić 1938., Edo Simčić 1939.


Kućni broj 48, Obitelj Afrić – Metelinkini: Ana Afrić 1905., Marija Afrić 1906., Anton Afrić 1908., Marijo Afrić 1937.


Kućni broj 49, Obitelj Iskra – Tajčarovi: Johana Iskra 1890., Dragica Iskra 1931.


Kućni broj 49/a, Obitelj Bernetić – Tajčarovi: Marija Bernetić 1868., Ana Bernetić 1896.


Kućni broj 49/b, Obitelj Tončinić – Jakovićevi: Anton Tončinić 1896., Kate Tončinić 1898., Dragica Tončinić 1931.


Kućni broj 50, Obitelj Afrić – Ivićevi: Marija Afrić 1887., Ivanka Afrić 1914., Stanka Afrić 1937., Ivić Afrić 1939.


Kućni broj 51, Obitelj Simčić – Grževi Donji: Helena Simčić 1876., Marija Simčić 1900., Josipa Simčić 1906., Gvido Simčić 1942.


Kućni broj 52, Obitelj Simčić – Opatikini: Josip Simčić 1880., Ane Simčić 1896.


Kućni broj 53, Obitelj Simčić – Opatikini: Katerina Simčić 1886., Marija Simčić 1922., Dragica Simčić 1930., Marijo Simčić 1933.


Kućni broj 54, Obitelj Brnetić – Vrbanovi: Josip Brnetić 1874., Kate Brnetić 1878.


Kućni broj 55, Obitelj Smajla – Lovrišićevi: Anton Smajla 1879., Marija Smajla 1883., Ivanka Smajla 1922.


Kućni broj 56, Obitelj Ivančić – Pomatovi: Marija Ivančić 1904., Anton Ivančić 1906., Marija Ivančić 1909., Anica Ivančić 1938.


Kućni broj 57, Obitelj Simčić – Oštarićevi: Marija Simčić 1885., Zora Simčić 1923.


Kućni broj 58, Obitelj Bernetić – Jurini: Marija Bernetić 1902., Lilijana Bernetić 1934., Ivan Bernetić 1937., Erminija Bernetić 1937.


Kućni broj 59, Obitelj Iskra – Hljebužovi: Jelena Iskra 1877.


Kućni broj 60, Obitelj Kalčić – Kundrićevi: Marija Kalčić 1900., Lucija Kalčić 1922., Ivan Kalčić 1929., Branka Kalčić 1932., Marijo Kalčić 1935.


Kućni broj 61, Obitelj Simčić – Kovačičini: Ivan Celigoj 1875., Tereza Simčić 1912., Marija Simčić 1933., Vinko Simčić 1936., Milan Simčić 1938., Davor Simčić 1941.


Kućni broj 62, Obitelj Juričić – Žnjidarovi: Ivan Juričić 1870., Anton Juričić 1900., Amalija Juričić 1909., Milan Juričić 1941.


Kućni broj 64, Obitelj Tončinić – Jeletini: Ivan Tončinić 1903., Nevenka Tončinić 1931., Ivanka Tončinić 1933.


Kućni broj 65, Obitelj Simčić – Grževi: Josip Simčić 1868., Jožefa Simčić 1874., Katarina Simčić 1903., Antonija Simčić 1911., Anita Simčić 1937.


Kućni broj 66, Obitelj Simčić – Marinčićevi: Anton Simčić 1905., Marija Simčić 1910., Marijo Simčić 1935., Stanislav Simčić 1941.


Kućni broj 67, Obitelj Kalčić – Poštarovi: Ivan Kalčić 1873., Kate Kalčić 1892.


Kućni broj 68, Obitelj Puharić – Barelovi Donji: Ankica Puharić 1928.


Kućni broj 69, Obitelj Puž – Puževi: Anton Puž 1875., Marija Puž 1895., Milka Puž 1911., Zora Jurčić 1915., Slavica Puž 1932.


Kućni broj 72, Obitelj Kalčić – Bariševi Gornji: Albina Kalčić 1895., Josip Kalčić 1928., Milan Kalčić 1932.


Kućni broj 72/a, Obitelj Simčić – Anušićevi: Vika Simčić 1916., Italo Simčić 1941.


Kućni broj 73, Obitelj Smajla – Marićini: Ivan Smajla 1891., Ivanka Smajla 1894., Marija Kalčić 1902., Valerija Smajla 1931.


Kućni broj 74, Obitelj Simčić – Vrdijanovi: Ivan Simčić 1885., Milka Vrabec 1910., Josipa Simčić 1924., Boris Vrabec 1930.


Kućni broj 75, Obitelj Gaberšnik – Frajtovi: Jožefa Gaberšnik 1874.


Kućni broj 76, Obitelj Iskra – Šepini: Josip Iskra 1887., Marija Iskra 1887., Darinka Iskra 1924., Pepica Iskra 1927., Štefanija Iskra 1929., Marijo Iskra 1935.


Kućni broj 77, Obitelj Jakšetić – Ančekini: Katarina Jakšetić 1909., Bruno Jakšetić 1931.


Kućni broj 79, Obitelj Ivančić – Johanini: Ivanka Ivančić 1878., Anica Ivančić 1912., Lucjano Ivančić 1936., Franko Ivančić 1937., Ivan Ivančić 1942.


Kućni broj 81, Obitelj Šlosar – Ularikini: Marija Simčić 1876., Anton Šlosar 1894., Marija Šlosar 1901., Milenka Šlosar 1931.


Kućni broj 82, Obitelj Iskra – Tonkini: Josip Iskra 1882., Adam Iskra 1931.


Kućni broj 84, Obitelj Kalčić – Šinčevi: Tonka Kalčić 1903., Branka Kalčić 1931.


Kućni broj 85, Obitelj Afrić – Andretićevi: Marija Afrić 1911., Laura Afrić 1941.


Kućni broj 86, Obitelj Kalčić – Šinčevi: Frane Kalčić 1904., Pepa Kalčić 1912., Ivan Kalčić 1936., Jožef Kalčić 1940.


Kućni broj 87, Obitelj Afrić – Metelinkini: Katarina Afrić 1913., Gizela Afrić 1936., Marija Afrić 1938.


Kućni broj 89, Obitelj Tomšić – Konšulovi: Pepica Tomšić 1905.