Promocija publikacije “Lipa” – ilustrirane priče o stradanju Lipe 30. travnja 1944.

U srijedu, 14. prosinca u 19 sati, u Memorijalnom centru Lipa pamti održat će se promocija publikacije “Lipa” – ilustrirane priče o stradanju Lipe 30. travnja 1944.

Memorijalni centar Lipa pamti otvoren je u travnju 2015. godine kao područna zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Posvećen je jednom događaju iz povijesti Drugog svjetskog rata, stradanju Lipe 30. travnja 1944. kada su nacisti i fašisti, u svega nekoliko sati, ubili 269 Lipljana te čitavo selo spalili. Pored komemoriranja stradanja, Centar je posvećen posredovanju poruka mira, tolerancije te uvažavanja drugoga i drugačijeg. Progovarajući o razornim posljedicama ratnih zločina, Centar podsjeća na temeljne ljudske vrijednosti te presudnu važnost njihova očuvanja. Ilustrirana priča “Lipa” na dojmljiv i živopisan način pripovijeda o trenutku u kojem je tisućljetni kontinuitet života Lipe nasilno zaustavljen. Priča iznosi potresne sudbine stradalih, ali i sjećanja preživjelih čiji su nadljudski napori zaslužni da Lipa danas živi.

Vizualni simbol Memorijalnog centra – stilizirana forma tzv. Kvartirkine kuće u kojoj su Lipljani stradali, iskorišten je za dojmljivo oblikovanje publikacije čiji “omot” također poprima simboličan izgled. Naime, Lipljani su 30. travnja 1944. iz svojih kuća ponijeli najnužnije stvari svezane u zavežljaje, nadajući se da će ih zločinci odvesti u logor i time im poštedjeti živote. Odloženi ispred Kvartirkine kuće, mjesta stradanja, zavežljaji nikada nisu ispunili svoju svrhu. Svaka ilustrirana priča “Lipa” biti će omotana u svoj zavežljaj, a na zavežljaju ispisane poruke za humaniju budućnost. Onaj tko iz Memorijalnog centra Lipa pamti ponese priču u zavežljaju, ponijeti će uspomenu na stradale Lipljane kao zalog za bolju budućnosti.

Publikacija je primarno namjenjena djeci starije dobi, ali i odraslima. Autorica publikacije je Vana Gović, kustosica Memorijalnog centra Lipa pamti, dok njeno oblikovanje potpisuje Dizajn studio Cipmann.

Promocija ilustrirane priče “Lipa” biti će popraćeno prigodnim programom te predblagdanskim druženjem.

Publikacija je realizirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije te Općine Matulji.

promocija publikacije "Lipa"

Otvorenje izložbe “Palež u sjećanjima”

Palež u sjećanjima:  izložba fotografija o spaljenim selima za vrijeme 2. svjetskoga rata na području Julijske krajine

logo

U utorak, 9. kolovoza u 20.00 sati, u Memorijalnom centru Lipa pamti bit će upriličeno svečano otvorenje putujuće izložbe Palež u sjećanjima o spaljenim selima za vrijeme Drugoga svjetskoga rata na području tršćanskog zaleđa, Krasa, Goričke, Brkina, slovenske i hrvatske Istre, Opatijskoga i Liburnijskoga krasa te zapadnog riječkog zaleđa. Izložba je jedna od aktivnosti istoimenog međunarodnoga projekta koji na inovativan način pristupa gotovo zanemarenoj tematici spaljivanju sela na multietničkom području Italije, Slovenije i Hrvatske.

Izložbu u Lipi uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja organiziraju UP ZRS, Općina Matulji, Memorijalni centar Lipa pamti, Udruga »Žejane« i partneri projekta Palež u sjećanjima.

Izložba uključuje arhivske snimke spaljenih sela na području nekadašnje Julijske krajine za vrijeme 2. svjetskoga rata, koji su u akcijama tzv. »čišćenja terena« izvršili nacisti i fašisti. Na izložbi je predstavljeno i stradavanje selȃ na području današnje Općine Matulji (Lipa, Male Mune,Vele Mune, Žejane) te naselja u Općini Klana (Breza,Lisac, Studena), u proljeće 1944. godine.

»Ovo je prvi projekt takve vrste koja se bavi prikupljanjem i istraživanjem informacija o spaljivanju sela na tom području. Uhvatili smo posljedni vlak, jer je puno svjedokinja /-a tih događaja već preminulo.«

dr. sc. Gašper Mithans, voditelj projekta Palež u sjećanjima

PROGRAM SVEČANOG OTVARANJA (Memorijalni centar Lipa pamti, Lipa 35, Lipa / 20.00 / 9. kolovoza 2016.):

  • Pozdravne riječi Eni Šebalj (Općina Matulji), Vane Gović (Memorijalni centar Lipa pamti), dr. sc. Maurizia Levaka (Istarsko povijesno društvo–Società storica istriana) i Roberta Doričića (Udruga »Žejane«).
  • Nastup Mješovitoga pjevačkoga zbora »Štorija«, Rukavac i »Žejanskih kntadura«, Žejane.

Putujuća izložba fotografija koju će se u Lipi moći pogledati do 22. rujna:

  • utorak–subota: 10.00–17.00 i
  • nedjelja: 10.00–14.00),

gostovala je u periodu između 1. i 15. lipnja u Mačkolju/Caresani (IT), a u periodu od 19. lipnja do 31. srpnja u Šmarju pri Kopru (SLO). Nakon Lipe izložba seli u Pazin i Žminj.


Izložba fotografija izvedena je u suradnji s Memorijalnim centrom Lipa, Slovenskim prosvetnim društvom Mačkolje, Slovenskim kulturnim društvom Primorsko Mačkolje, Krajevnom skupnosti Šmarje, Zvezom borcev KO Šmarje, Upravnim odjelom za kulturu Istarske županije i Katedrom Čakavskog sabora Žminj.

Žejane 3-1944.-ostavina M-Peloze

Žejane, ožujak 1944., iz ostavine Maksa Peloze

Prekogranične tajne – Čezmejne skrivnosti

Nova turistička ponuda

U Matuljima je 23. lipnja prezentirana nova turistička ponuda imena “Prekogranične tajne”. Uz hrvatsku i slovensku stranu granice promovirati će se kulturna, nematerijalna i materijalna baština te eno i gastro ponuda. Nedjeljama, na sljedeće datume: 26.06., 10.07., 28.08. i 11.09. ponuda uključuje besplatan ulaz u muzeje i zavičajne zbirki, i to u periodu od 10 do 14 sati.

Muzeji i zbirke uključene u ponudu na slovenskoj strani su:
– Hodnikov mlin, Trg M.Tita 6, Ilirska Bistrica
– Brkinski škoromati, Etnološko-muzejska zbirka, Podgrad 12, Podgrad
– grad Prem, oružarska izložba sa prikazom ondašnjeg života

a na hrvatskoj:
– Memorijalni centar Lipa pamti, Lipa 35, Lipa
– Zvončarska muzejska zbirka Rukavac, Rukavac 60, Rukavac
– Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije i zavičajna zbirka „Kako su živjeli naši stari“, Branka Laginje 8, Matulji

Uputstva

Za besplatan razgled muzeja potreban vam je kupon koji možete podignuti u uredu TZ Matulji, TIC-u Ilirska Bistrica i agenciji Matulji Tours ili u Memorijalnom centru Lipa pamti.
Sa kuponom ujedno možete ručati u Gostilni „Škorpion“ u Ilirskoj Bistrici ili u Oštariji „Fiorin“ u Permanima (odrasli 76 kn, djeca 50 kn).

Inicijatori manifestacije su Turistička zajednica Matulji te TIC Ilirska Bistrica.

Besplatan ulaz s kuponima

Etnografski postav “Nismo Ćići ni Brkini, mi smo jušto na kunfini” otvara se 24. svibnja!

U utorak, 24. svibnja, u 11 sati ujutro Memorijalni centar Lipa pamti otvara  etnografski postav Krasa naziva “Nismo Ćići ni Brkini, mi smo jušto na kunfini”.

Fotka_Etno Lipa

Stradanjem 30. travnja 1944. Lipa je izgubila materijalna svjedočanstva tradicijskog života, a samim time i dio identiteta. Etnografska zbirka Memorijalnog centra Lipa pamti organizirana je tijekom 1969. godine, a prikupljeni predmeti potječu iz Lipi susjednih mjesta na hrvatskoj i slovenskoj strani ovog pograničnog kraja. Otvorenjem etnografskog postava uspostavlja se simbolička veza između života u Lipi prije i nakon stradanja te se ukazuje na neospornu podudarnost materijalne i nematerijalne baštine jednog šireg prostora. Uže gledano, riječ je o mikroregiji Liburnijskog krasa (Lipa, Rupa, Šapjane, Pasjak i Brce). Šire gledano, spomenutim mjestima moramo pridružiti Ćićariju, Kastavštinu i slovenske Brkine. Živjeti u središtu navedenog prostora zapravo znači živjeti uz granicu (geografsku, kulturološku, a danas i državnu) te prihvaćati različite utjecaje kao neodvojive dijelove vlastita identiteta.

O postavu

Etnografski postav predstavlja tradicijske načine gospodarenja (poljoprivreda, iskorištavanje šuma, stočarstvo) i trgovine na ovim prostorima, tradicijske vještine i zanate, običaje godišnjeg i životnog ciklusa te tradicijska vjerovanja. Postav oslikava svakodnevicu Krasa s kraja 19. te prve polovice 20. stoljeća koja se ogleda u artefaktima, fotografijama, dokumentima te prikupljenim kazivanjima i sjećanjima  starijih stanovnika.

U pripremi postava korištena je građa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, Slovenskog etnografskog muzeja iz Ljubljane, Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te većeg broja privatnih arhiva i zbirki.

Otvorenje postava biti će ujedno prilika za predstavljanje dječjih radova izrađenih na radionicama tradicijske baštine Krasa koje Memorijalni centar Lipa pamti provodi u suradnji s OŠ “Drago Gervais” iz Brešca te područnim školama u Velom Brgudu te Lipi-Rupi.

Etnografski postav

Autorica postava je kustosica Vana Gović, dok su autori prostornog i vizualnog oblikovanja Damir Gamulin i Antun Sevšek.

Etnografski postav je realiziran sredstvima Općine Matulji, Primorsko- goranske županije te Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

ICOM Hrvatska je promocijski partner ovog otvorenja vezanog uz temu Međunarodnog dana muzeja “Muzeji i kulturni krajolici”.

Radionica suhozida

U subotu, 7. svibnja 2016., u Memorijalnom centru Lipa pamti održana je radionica suhozida. Radionica je organizirana povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 2016. na temu “Muzeji i kulturni krajolik” te 21. Edukativne muzejske akcije “Klik na kulturni krajolik”. Radionicu su vodili Grga Frangeš i Miše Renić, članovi udruge “Dragodid” osnovane 2007. godine u cilju istraživanja, valorizacije i promocije suhozida te tradicijske gradnje u kamenu. Radionici se odazvalo tridesetak sudionika, od 7 godina pa do umirovljeničke dobi iz Rijeke, Opatije, Matulja, Kastavštine i Lipe. Nakon uvodnog predavanja, uslijedio je praktični dio obnove urušenih suhozida u kulturnom krajoliku Lipe. Zbog velikog odaziva te zadovoljstva polaznika stečenom vještinom gradnje “u suho”, radionica suhozida postati će redovna aktivnost Memorijalnog centra.